Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 ยุคแห่ง Social Media การออกแบบและตกแต่งภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการสร้างสรรค์ผลงาน  เช่น การตกแต่งภาพ การสร้างสรรค์ภาพ การเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานต่าง ๆ  ซึ่งโปรแกรม Adobe Lightroom  เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้  อีกทั้งยังตกแต่งภาพสวย ๆ  ได้ด้วยตนเองภายในเวลาอันรวดเร็ว 


ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคนั้นมีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สื่อที่ดีก็ต้องผ่านการคัดสรรตัดต่อออกมาเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมตัดต่อที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นครบครันโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นตัดต่อไปจนถึงระดับมือโปรเลยทีเดียว

เรียนพิมพ์ดีดภาษาอาหรับ และ Microsoft Office เบื่้องต้น เพื่อปรับพื้นฐาน


ตัฟซีร การตีความหมายอัลกุรอาน เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญในศาสนาอิสลามแต่ไม่รวมถึงการแปลตามตัว

เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีวาทศิลป์เลอเลิศ จึงไม่มีใครแม้แต่ผู้เดียวยอมรับว่าสามารถแปลอัลกุรอานได้ดีพอ อย่างไรก็ตามงานแปลเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ นักวิชาการมุสลิมในแต่ละประเทศในโลกจะพยายามแปลความหมายของอัลกุรอาน ในปัจจุบันอัลกุรอานได้รับการแปลเป็นภาษาใหญ่ของโลกทุกภาษาแล้วSkip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา